rodo

RODO

Klauzula informacyjna art.13 RODO w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAMET-GŁOWNO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (DAWNIEJ: „ZAMET-GŁOWNO” ADAM PRUSKI, ZDZISŁAW ŁUCZAK SPÓŁKA JAWNA) ul. Ludwika Norblina 28A, 95-015 Głowno, adres poczty elektronicznej do kontaktu sekretariat@zamet-glowno.com zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  a. ) imienia i nazwiska, adres poczty elektronicznej, nr telefonu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia bądź wykonania umowy, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy i mogą być udostępniane innym odbiorcom, w szczególności kooperantom.
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit c, oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i w celach archiwalnych.
Dane kontaktowe

Zamet-Głowno 2 Sp. z.o.o., Sp. k.

Adres:
ul. Ludwika Norblina 28a
95-015 Głowno

Telefon: +48 42 719 13 99

E-mail:
sekretariat@zamet-glowno.com
marketing@zamet-glowno.com

Kategorie